Povraćaj i reklamacije

POVRAĆAJ / REKLAMACIJE
Kupac ima pravo na povraćaj robe u sledećim slučajevima:
- isporuka robe koja nije naručena
- isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu. Manuka med d.o.o. će odobriti povraćaj robe nakon prijema opravdane reklamacije telefonski ili pismeno, koje primi 15 dana od prijema robe, s instrukcijama za povraćaj robe. Reklamirana roba do potpunog plaćanja ostaje Vaše vlasništvo.

  Uslovi - Sve