Što je UMF (Unique Manuka Factor)?

UMF je skraćenica za Unique Manuka Factor. UMF je zaštićeni znak kvaliteta i terapijskog delovanja UMF Honey Association-a i mogu ga koristiti samo oni proizvođači manuka meda koji zadovoljavaju najviše i najstrože kriterijume kvaliteta i izvrsnosti, te se njihov med podvrgava naučnim istraživanjima i merenjima.

Kupi Manuka med
 
Manuka med
 

Samo UMF oznaka Manuka meda garantuje njegovu izvrsnost, blagotvorno delovanje , originalnost i sprovedeno laboratorijsko istraživanje.

Zašto baš UMF Manuka med i šta je zapravo UMF oznaka?

Vrlo važna stvar je činjenica da nije svaki Manuka med identičan niti laboratorijski istražen. Samo onaj manuka med koji ima oznaku UMF garantuje kvalitet, originalnost i što je najvažnije, garantuje minimalan udeo MGO-a, jedne od delotvornih supstanci zaslužnih za njegovu neperoksidnu aktivnost.

Do saznanja o blagotvornom delovanju Manuka meda na ljudski organizam i zdravlje došao je 1981. godine Dr. Peter Molan (MBE)

Dr. Molan, profesor biohemije na Univerzitetu Waikato, potvrdio je da određene količine manuka meda sadrže neverovatne, prirodno prisutne spojeve, koji su stabilni i pri izloženosti visokoj temperaturi ili svetlosti, a koji nisu pronađeni nigde drugde osim u UMF Manuka medu. Takođe, manuka med ne zahteva vlagu ili kiseonik da bi bio delotvoran.

Prisustvo delotvornih supstanci koje UMF Manuka med čine tako zdravim moguće je odrediti jedino posebnim vrstama naučnog merenja; važno je da UMF Manuka med sadrži minimalan udeo MGO-a, DHA i Leptosperina.

MG ( Metylgloxal ) je supstanca koja se može naći i kod drugih vrsta meda, ali za razliku od  manuka meda, u vrlo, vrlo malim količinama. Kod manuka meda, MG potiče od izmene druge supstance – dihydroxyacetona – koji je u vrlo visokoj koncentraciji pronađen u manuka cvetu.

Zato pri odabiru uvek insistirajte na Manuka medu koji nosi oznaku UMF!

Pogledajte UMF Sertifikat - HAines Apiaries 2007 Ltd

 

UMF faktor Jačina i delovanje Min. udeo MGO-a
UMF 5+ blago delovanje 83 mg/kg
UMF 10+ umereno jako delovanje 263 mg/kg
UMF 15+ izuzetno visoko delovanje 514 mg/kg
  Antibakterijski manuka med - Sve